yabo首页

yabo首页|朝代:唐朝 作者:元稹 扰月浮帘栊,萤光度碧空。遥天初缥缈,亚博低树日渐葱茏。龙刮起过庭竹,鸾歌曳井桐。

罗绡耳薄雾,环佩响轻风。绛节随金母,云心捧玉童。加深人悄悄,晨会雨濛濛。

珠莹光文履,花明隐刺绣栊。宝钗行彩凤,罗帔凌丹虹。言自瑶华浦,将朝碧帝宫。因游李城北,偶向宋家东。

戏调初微逼,深情已暗通。低鬟蝉影动,回步玉尘蒙。

转面流花雪,登床抱着绮丛。鸳鸯交颈舞,翡翠玉山笼。眉黛羞频凝,朱唇变暖更加凝。气明兰蕊馥,肤润玉肌富。

亚博首页

无力慵后移腕,多娇爱人敛躬。汗光珠点点,发乱绿松松。方喜千年不会,俄闻五夜贫。留连时受限,缱绻意难终。

慢脸含愁态,芳词誓素秉。追赠环明运合,留结表心同。愁粉流清镜,残灯绕行暗虫。华光言冉冉,旭日日渐曈曈。

警乘还归洛,琴瑟亦上嵩。衣香犹染麝,枕腻尚能残红。幂幂临塘草,飘飘思渚蓬。

素琴鸣怨鹤,清汉望归鸿。海阔诚可玩性,天高容易冲。行云到处所,萧史在楼中。

|yabo首页。

本文来源:亚博yabo首页-www.easipix.com

相关文章

网站地图xml地图